On Birinci Kalkınma Planı

Başbakanlık Genelgesi gereğince;

On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan biri de vatandaşlara yönelik anket çalışmasıdır. Anket katılımında hiçbir bilgi istenmemekle beraber, aşağıdaki internet bağlantısı ile ankete katılım sağlayabilirsiniz. 
 
http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr
 
 
23.02.2018